บริษัท กำจัดปลวก ให้บริการในเขต/จังหวัด เชียงใหม่

เชียงใหม่
จำนวนผู้ให้บริการที่มีสาขาในเขต 25 ราย / ผู้ให้บริการคลอบคลุม 27 ราย

ค้นหาต่อ : กรุงเทพฯ / ปทุมทานี / นนทบุรี / นครปฐม / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / ชลบุรี

บั๊ก โซกู๊ด

กรุงเทพมหานคร

ตัวกลางกำจัดแมลง

เอ็ม.อิน (ประเทศไทย) จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

38 ธรี เซอร์วิส จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

ยูพีซี จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

ไบโอ พลัส นอร์ทเทิร์น จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

เอส.พี.เพสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

พี.เอ็น คอนโทรล เซอร์วิส

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

38 โฮมเพสท์

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

วี.เอ็ม. เคมี เซอร์วิส จำกัด

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

มิสเตอร์ เพสท์

เชียงใหม่

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดปลวก

ภูมิภาค

 • กรุงเทพมหานคร
  จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่ 246 ราย
  ผู้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 249 ราย
 • ปริมณฑล
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ตะวันตก
 • ภาคอิสาน
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • เชียงใหม่
 • นครราชสีมา ( 13 / 17 )
 • ภูเก็ต ( 17 / 17 )